Mestský byt v Košiciach

Foto: Miro Pochyba pre časopis Pekné bývanie